Türkiye’de 6-18 yaş arası 100 Çocuktan 74’ü Fiziksel Aktivite Yapmıyor

Bebek
BurcuAksoy

Sabri Ülker Vakfı, 15-16 Mart’ta, Barselona’da düzenlenen “11. Uluslararası Çocukluk Çağı Obezitesi ve Beslenme Konferansı”nda iki bilimsel oturuma ev sahipliği yaptı.

 

Çocukluk döneminde beslenmenin, gelecek sağlıklı nesillerin yetişmesinde en önemli etmen olduğunun altı çizilen konferansta, Sabri Ülker Vakfı’nın T.C Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilkokullarda yürüttüğü, “Yemekte Denge Eğitim Projesi” alanında en iyi uygulama örneği olarak sunuldu. Sabri Ülker Vakfı’nın konferans ile eşzamanlı düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye’de yemek yeme alışkanlıklarının oluşması ve değişiminde önemli rol oynayan bilgi kaynakları üzerine son yıllarda gerçekleştirilen en kapsamlı çalışma olan “Sağlıklı Beslenme Bilgisi için Kullanılan Kaynaklar ve Bu Kaynaklara Güven” araştırmasının sonuçları aktarıldı.

 

15-16 Mart 2018 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen konferansta, 7. Yılında 10 ilde 6 milyon çocuk, öğretmen ve ebeveyne ulaşan Yemekte Denge Eğitim Projesi, “en iyi uygulama örneği” olarak sunuldu. Sabri Ülker Vakfı’nın konferansla eşzamanlı olarak düzenlediği basın toplantısı, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Tanju Besler ve İngiliz Beslenme Vakfı (BNF) Beslenme Bilimi Sorumlusu Dr. Stacey Lockyer’ın katılımıyla gerçekleşti.

 

Erken yaşta beslenme eğitimi şart

Toplantıda konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Vakfın toplum sağlığının geleceği için yürüttüğü projelere dikkat çekerek şunları söyledi: “Ağaç yaşken eğilir. Biz de bu bilinçle daha sağlıklı gelecek nesiller yetişmesi için Yemekte Denge Eğitim Projesi ile önemli bir adım attık ve çocuklarımızın yeme alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmeyi başardık. Sağlık ve beslenme alanında yaşanan bilgi karmaşasının önüne geçmek için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin sağlıklı yaşam ve beslenme alanında ilk bilimsel dijital bilgi platformu “Bilim Bunu Konuşuyor” ile ayda 12 bin tekil kullanıcıya ulaşıyoruz. Beslenme ve sağlık alanında ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaya devam edecek; toplumu bilimsel, doğru ve güncel bilgiyle buluşturmak ve bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

 

Prof. Dr. H. Tanju Besler: “Beslenme sorunları en çok çocukları etkiliyor”

sabriDoğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Tanju Besler ise Türkiye’de çocukluk çağı şişmanlığı ve Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin detaylarını aktardı. Çocukluk döneminde ortaya çıkan şişmanlığın ileri yaşlarda, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı, metabolik sendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabileceğini belirten Prof. Dr. Besler, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa’daki her 5 çocuktan 1’i fazla kilolu, her 3 çocuktan 1’i ise şişman olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Besler, “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre Türkiye’de 0-5 yaş arasında yüzde 21, 6-18 yaş arasında ise yüz çocuktan 22’si kilolu/şişman. Yüzde 74,2’si fiziksel aktiviteden yoksun. Yani beslenme sorunları en çok çocukları etkiliyor. 2013 yılında yapılan Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması sonuçlarına göre ise çocukların yüzde 14’ü fazla kilolu ve yüzde 8’i ise şişmandır. Çocukluk çağı şişmanlığının önüne geçilebilmesi için çocukların, yeterli ve dengeli beslenmenin esasları ile fiziksel aktivitenin önemini çocukluk çağında öğrenerek davranış haline getirmesi ve ileride de sürdürmesi gerekiyor. Bu çerçevede Sabri Ülker Vakfı, 2011 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Yemekte Denge eğitim projesini sürdürüyor” dedi

Ana mesajı “Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Yapman gereken, dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” olan Yemekte Denge Eğitim Projesi 7. Yılında, İzmir, Aydın, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum, Trabzon, Sinop, İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 10 ilinde 6 milyon çocuk, öğretmen ve ebeveyne ulaşıyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılında Yemekte Denge Projesi’nin mesajları yenilenen öğretim programları da, Hayat Bilgisi dersinde Sağlıklı Hayat ünitesinde “dengeli beslenme” başlığı altında yerini aldı. Ayrıca öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik amacıyla gerçekleşen hizmet içi eğitim kapsamında yaklaşık bin öğretmene temel beslenme eğitimi verildi.

 

Şişmanlıkla mücadele kurumların işbirliği çok önemli

Toplantıda konuşan İngiliz Beslenme Vakfı (BNF) Beslenme Bilimi Sorumlusu Dr. Stacey Lockyer, Vakfın İngiltere’de okullarda uyguladığı beslenme/eğitim programı “Food- A Fact Life”ın detaylarını aktardı. Lockyer, “İngiltere’de çocukluk çağında görülen şişmanlık oranları kayda değer derecede yüksek. Bu sebeple çocukluk çağında beslenme eğitim projeleri çok büyük önem taşıyor. 3-18 yaş arasında çocuklara, Birleşik Krallıkta 7 bin 500 okulda uyguladığımız proje ile önemli kazanımlar elde ettik. Projenin başarısında kamu kurumlarıyla yaptığımız işbirliğinin de önemli bir payı var. Toplum sağlığı gibi önemli konularda sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Sabri Ülker Vakfı ile deneyim ve bilgi paylaşımımız da bu çerçevede çok önemli” dedi.
Sağlıklı beslenme konusunda en çok bilgi televizyondan alınıyor, en az sosyal medyaya güveniliyor

Toplantıda Sabri Ülker Vakfı’nın toplumda beslenme ve sağlık alanında yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekmek üzere hayata geçirdiği “Sağlıklı Beslenme Bilgisi için Kullanılan Kaynaklar ve Bu Kaynaklara Güven 2018” araştırmasının sonuçları da aktarıldı. Araştırmanın sonuçları Sabri Ülker Vakfı’nın bilgi kirliliğiyle mücadelede başarılı bir yolda ilerlediğini ve çabalarının karşılığı bulduğunu bir kez daha ispatladı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin TÜBİTAK’ın desteğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’de Sağlık Konulu Yayıncılık İlkelerinin Belirlenmesi: Kaynak, İleti ve Hedef Kitle Bağlamında Sağlık Konulu Yayınların Analizi” (2013) araştırması toplumun iletişim kanallarından edindikleri bilgiye şüpheyle yaklaştığını ortaya koymuştu. Araştırmaya göre gazetelerde yer alan sağlık konulu haber ve yazılardaki bilgilere “Her zaman” ve “Çoğunlukla” güvendiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 27, internetteki bilgilere güvenenlerin oranı yüzde 36 iken televizyonda ise bu rakam yüzde 40 şeklinde gerçekleşmişti.

 

Araştırmaya göre 10 kişiden biri sağlıklı beslenme ile ilgili duyduğunu uyguluyor

Sabri Ülker Vakfı’nın koordine ettiği “Sağlıklı Beslenme Bilgisi için Kullanılan Kaynaklar ve Bu Kaynaklara Güven 2018” araştırması ise toplumun yarıdan fazlasının sağlıklı beslenme konularıyla ilgili artık en çok konusunda uzman hekimlere güvendiğini ortaya koydu. Türkiye genelinde 15 ilde 1241 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, toplumun yarıdan fazlasının sağlıklı beslenme konusuyla ilgilendiğini, bu çerçevede televizyon ve sosyal medyanın en çok bilgi alınan mecralar arasında yer almasına rağmen en az güven duyulan mecralar olduğunu da ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre sağlıklı beslenme konusunda herhangi bir mecradan bilgi edinen 10 kişiden biri duyduklarını her zaman uyguluyor. Her 5 kişiden biri sağlıklı beslenmenin yanı sıra sağlık konusunda genel bilgiler ve kilo verme/diyet konularını da merak ediyor.

 

“Sağlıklı Beslenme Bilgisi için Kullanılan Kaynaklar ve Bu Kaynaklara Güven” araştırmasının sonuçlarını göre;
• Sağlıklı beslenme konularında en çok bilgi alınan mecraların başında yüzde 23 ile televizyon geliyor. Bunu yüzde 23 aile/arkadaşlar/çevre, yüzde 21 ise konusunda uzman hekim izliyor. Sosyal medya ve internet siteleri ise yüzde 20 ile dördüncü sırada yer alıyor.
• Sağlıklı beslenme konusunda en çok merak edilen konuların başında yüzde 32 ile sağlıklı beslenme yer aldı. Sağlık konusunda genel bilgiler ve kilo verme/diyet konularını merak edenlerin oranı 22 olurken, besin takviyeleri konusu ise yüzde 2 ile son sırada yer aldı.

En çok uzman hekime güveniliyor
• Sağlıklı beslenme konularında en çok güven duyulan mecra sıralamasında konusunda uzman hekim yüzde 62 ile ilk sırada yer alıyor. Aile/arkadaşlar/çevre yüzde 38, sosyal medya ve internet siteleri yüzde 22 oranında. Bilgi alınan kaynak olan televizyon yüzde 13 ile en az güven duyulan mecra oluyor.
• Sağlıklı beslenme genel başlığı altında en çok merak edilen ilk üç konu ise yüzde 9 ile beslenme alışkanlığı, yüzde 6 ile sağlıklı beslenme ve yüzde 4 ile gıdaların sağlıklı olup olmadığı oldu.

 

Yorum yazın:

E-mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

1632378669 1630391836 YUMURTA DONDURMA 1 303x178

Tüp bebek yöntemi için yaş sınırı var mı?

Tüplerde tıkanma, kısırlık, enfeksiyon ve erkekte sperm kalitesi düşüklüğü gibi birçok durumda çiftlerin bebek sahibi olmalarına olanak tanıyan tüp

Devamını oku...
1632383982 Gebelik Kilo Alimi 303x178

Gebelikte sağlıklı oranda kilo almak gerekiyor

Sağlıklı vücut ağırlığına sahip anne adaylarının gebelik sırasında kilo alması normal ve önerilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Artan

Devamını oku...
DBE CocukveHayvan 303x178

Evcil dostlar çocuklarda güven duygusunu geliştiriyor

Evde evcil hayvan beslemek hem duygusal hem de fiziksel sağlığımız açısından çok önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle de son

Devamını oku...

Mobil Menü